pobierz regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego naklejkidekory.pl

Sklep internetowy naklejkidekory.pl jest prowadzony przez osobę fizyczną Kamil Pakuła prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kamil Pakuła Studio fotograficzno-projektowe z siedzibą w Jaworznie przy ul. Cegielnianej 24, NIP: 6462844741, REGON: 242723290.

SŁOWNICZEK:

Kamil Pakuła Studio fotograficzno-projektowe- firma z siedzibą w Jaworznie przy ul. Cegielnianej 24, NIP: 6462844741, REGON: 242723290, specjalizująca się w przygotowywaniu identyfikacji i materiałów promocyjnych dla firm,

naklejkidekory.pl - sklep internetowy prowadzony przez firmę Kamil Pakuła studio fotograficzno – projektowe, dostępny pod adresem internetowym www.naklejkidekory.pl, zwany dalej sklepem,

Sprzedający – sklep internetowy naklejkidekory.pl,

Kupujący – osoba prywatna lub firma, która składa zamówienie w sklepie internetowym naklejkidekory.pl,

Produkt – naklejki dekoracyjne dostępne w sklepie internetowym naklejkidekory.pl,

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego naklejkidekory.pl, w której widoczne są wybrane przez Kupującego produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, kolor produktu, wzór produktu, informacje niezbędne do realizacji zamówienia (np. imię dziecka), adres dostawy, dane do rachunku, sposób dostawy, formy płatności a także akceptacja regulaminu sklepu internetowego naklejkidekory.pl,

§ 1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy naklejki dekory.pl (zwany dalej „Sklepem”) jest działem firmy Kamil Pakuła studio fotograficzno-projektowe, która zajmuje się projektowaniem i sprzedażą detaliczną naklejek dekoracyjnych dla dzieci i nie tylko, poprzez sieć Internet.

 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego naklejkidekory.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

 • Komputer z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

 • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 1. Ze sklepem Internetowym naklejkidekory.pl można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@naklejkidekory.pl, formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu jak również telefonicznie pod numerem telefonu: 501569947,

 2. Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego naklejkidekory.pl zgodnie z jego przeznaczeniem,

 3. Rozliczenia transakcji realizowane są poprzez Serwis Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, regulamin serwisu dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm

 4. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym naklejki dekory.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi umowę między Kupującym a Sprzedającym.

§ 2 Informacje o produkcie

 1. Sprzedający za pośrednictwem sklepu oferuje sprzedaż naklejek dekoracyjnych, które są nowe i wolne od wad fizycznych,

 2. Wszystkie naklejki dekoracyjne znajdujące się w ofercie sklepu wykonywane są po złożeniu zamówienia przez kupującego,

 3. Naklejki dekoracyjne wycinane są z samoprzylepnej folii matowej, z przeznaczeniem do naklejenia na płaskie powierzchnie w szczególności na ściany, drzwi czy meble i zgodnie z przeznaczeniem powinny być użytkowane,

 4. Zakupiona naklejka dekoracyjna jest gotowa do użycia (przyklejenia), zawiera folię transportową,

 5. Naklejka dekoracyjna nadaje się tylko do jednorazowego użycia, odklejanie i przyklejanie w inne miejsce spowoduje jej uszkodzenie,

 6. Ceny produktów są cenami brutto podawanymi w polskich złotych (PLN),

 7. Cena produktu nie zawiera kosztów transportu. Koszt transportu jest uzależniony od formy płatności (płatność „z góry” lub za pobraniem) jak również od sposobu dostawy, koszt ten ponosi Kupujący,

 8. Naklejki dekoracyjne do wysyłki pakowane są w tekturowe tuby,

 9. Kolor produktu należy wybrać z palety kolorów, która pojawia się w koszyku podczas składania. UWAGA! Ze względu na to, że żaden monitor nie oddaje w 100% rzeczywistego koloru folii należy wziąć pod uwagę, iż kolor naklejki może delikatnie odbiegać od koloru widzianego w projekcie. Istnieje także możliwość wysyłki próbek wybranych kolorów. W tym celu prosimy o kontakt mailowy (info@naklejkidekory.pl) ze Sprzedającym i uzgodnienie warunków (formy wysyłki i kosztów) takiej usługi.

§ 3 Warunki realizacji zamówień, płatności, dostawa

 1. Kupujący może składać zamówienia przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,

 2. Warunkami koniecznymi do złożenia zamówienia są:

 • dokonanie przez Kupującego wyboru produktu następnie dodanie go do koszyka i wypełnienia wszystkich potrzebnych informacji (między innymi wybór koloru) znajdujących się w formularzu zamówienia,

 • podanie przez Kupującego następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres korespondencyjny, na który zostanie przesłane zamówienie (wszystkie dane osobowe Kupującego wykorzystywane są tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia, Sprzedający nie udostępnia danych osobom trzecim, Kupujący ma prawo do wglądu, korekty bądź usunięcia danych zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych),

 • wybór formy transportu oraz typu płatności za produkt,

 • akceptacja regulaminu,

 • po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji naciśnięcie przycisku „dokonaj zakupu”,

 • w przypadku naklejek z imieniem, wymagana jest akceptacja projektu przesłanego przez Sklep na adres e-mail Kupującego ( na wniosek Kupującego jest możliwe wprowadzenie dwóch korekt przez Sprzedającego ),

 • wpłata należności zgodna z kwotą podaną przy podsumowaniu zamówienia (cena za produkt plus koszt przesyłki) przy wyborze płatności „z góry”

 1. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail na adres podany w formularzu zamówienia z informacją o przyjęciu zamówienia,

 2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych – od momentu zaakceptowania projektu oraz zaksięgowania przelewu, termin ten nie obejmuje czasu dostawy.

 3. W przypadku pytań lub wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem poprzez e-mail lub telefonicznie przed złożeniem zamówienia,

 4. Kupujący wyraża zgodę na kontakt z nim za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej,

 5. Korektę do zamówienia ( zmiana koloru, imienia, adresu wysyłki ) Kupujący może wprowadzić jedynie do momentu wysłania produktu przez Sprzedającego na adres e-mail info@naklejkidekory.pl,

 6. Uregulowanie należności przez Kupującego może odbywać się w następujący sposób:

 • za pośrednictwem przelewy24,

 • przelewem bankowym na konto firmowe ING BANK ŚLĄSKI na numer:

40 1050 1214 1000 0090 9158 2214

Dane do przelewu:

Kamil Pakuła studio fotograficzno-projektowe ul. Cegielniana 24, 43-600 Jaworzno

W tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia, imię i nazwisko Kupującego lub/i adres e-mail Kupującego,

 • za pobraniem,

 1. Sklep prowadzi tylko i wyłącznie sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości odbioru osobistego produktu,

 2. Zamówione produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem Paczkomaty 24/7, tylko na terenie Polski,

 3. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych (danych potrzebnych do wysyłki) Poczcie Polskiej lub Paczkomatom 24/7,

 4. Za sprzedane produkty Sklep wystawia rachunek uproszczony.

§ 4 Odstąpienie i wypowiedzenie umów, zwrot towaru i reklamacje

 1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Sklepu,

 2. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, w stanie niezmienionym, na koszt Kupującego, Sklep zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia przesyłek za pobraniem,

 3. Pisemnym potwierdzeniem zawarcia umowy jest formularz zamówienia oraz e-mail z potwierdzeniem zamówienia z datą jego otrzymania oraz konkretnym zamówieniem i ceną produktu,

 4. Kupujący potwierdza, że został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy akceptując niniejszy regulamin.

 5. W przypadku zwrotu produktu Kupujący jest zobowiązany do podania numeru rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot wartości produktu (w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy oraz dostarczeniu zwracanego produktu), bez uwzględnienia kosztów transportu,

 6. Sklep nie odpowiada za przesyłkę uszkodzoną w trakcie doręczania produktu do Kupującego przez Pocztę Polską lub Paczkomaty 24/7. Kupujący zgodnie z art. 545 § 2 powinien przed odbiorem przesyłki dokładnie ją sprawdzić, jakiekolwiek ubytki, uszkodzenia powinny być wyjaśniane z przewoźnikiem oraz powinien zostać sporządzony protokół szkody sporządzony w obecności kuriera (jest to podstawa do dochodzenia roszczeń w zakresie uszkodzeń oraz ubytków powstałych podczas transportu produktu i będzie pomocne w czasie postępowania reklamacyjnego z tego tytułu),

 7. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Sprzedającego,

 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni,

 9. Podstawą do reklamacji zakupionego produktu nie mogą być różnice, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, mające bezpośredni wpływ na kolor oraz proporcję produktu, a także błędy w imieniu (np. literówki) gdyż Kupujący powinien sprawdzić poprawność tekstu przed wysłaniem akceptacji projektu do Sprzedającego.

§5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).